Clubreglement

Download hier het reglement of lees verder hieronder

 

CLUBREGLEMENT WTC WIEL IN WIEL VICHTE

 

 

1. Missie, visie en werking

Missie:

“Actieve wielertoeristen of mountainbikers, zowel mannen als vrouwen, de mogelijkheid te geven om in clubverband op een sportieve en veilige manier hun hobby uit te oefenen met respect voor elkaar.

Visie:

De vereniging streeft de omschreven missie tot stand te brengen door een visie te bepalen. Deze visie beschrijft waar de vereniging voor wil gaan en aan welke kernwaarden de vereniging waarde hecht.

“WTC Wiel in wiel Vichte ziet zichzelf als een recreantenclub. Dit houdt in dat alle activiteiten gericht zijn op het laten participeren van wielertoeristen aan fiets-gerelateerde-recreatieve evenementen. Hierbij richt WTC Wiel in Wiel Vichte zich in het bijzonder op: jong, oud, recreant, iedereen is welkom.

Dit alles onder het motto SUST “Samen uit samen thuis”.

Hierbij kan elk lid zijn keuze bepalen op welk niveau hij wil fietsen. Er zijn 3 groepen met 3 verschillende niveaus A/B/C

De club wordt geleid door een Bestuur dat op regelmatige basis samenkomt om de sportieve, administratieve en financiële organisatie te bespreken. De vergadering wordt geleid door de voorzitter en beslissingen worden steeds genomen bij meerderheid van stemmen.

 

 

2. Leden en lidgeld

Het Bestuur bepaalt jaarlijks voor aanvang van het kalenderjaar voor het toekomstige seizoen het lidgeld.

Alle leden zijn verplicht bij aansluiting zich het basispakket, dat aangeboden wordt door de club, aan te schaffen.

Elk potentieel nieuw lid heeft de mogelijkheid om 3x mee te fietsen. Vanaf de 4de keer zal gevraagd worden om zich aan te sluiten bij onze club.

3. Verzekering

De ongevallenverzekering dekt onder andere eigen lichamelijke schade en materiële schade aan derden. Alle ingeschreven leden zijn verzekerd door de verzekering van Cycling Vlaanderen. Voor meer details verwijzen wij u door naar de website Cycling Vlaanderen.

Verzekering | Cycling Vlaanderen

4. Ongevallen en schade

De VZW en het bestuur kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of materiële schade opgelopen tijdens, op weg naar of op weg van een evenement of rit georganiseerd door de club.

De term “risico-aanvaarding” wordt overgenomen uit het Burgerlijk Recht. Behalve in de gevallen van moedwillig aangebrachte schade, draait elk op voor zijn eigen materiele schade.

De club en zijn bestuur komen niet tussen in gevallen van dispuut. Bij ongeval dient iemand van het bestuur onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. Bij ernstig ongeval met gewonden of enige discussie dient deze situatie vastgelegd te worden door de politie. Bewijsmateriaal zoals foto’s, documenten,… stuurt u best via mail naar info@wtchvichte.be

5. Kledij

 

Om de 4 seizoenen wordt er een nieuwe kledij gekozen. Er wordt aan elk lid gevraagd om ieder 4 jaar een basispakket aan te schaffen.

Het basispakket bevat een trui met korte mouwen, een trui met lange mouwen, een korte broek, een lange broek en windstopper.

Tijdens de officiële ritten dient ieder lid de clubkledij te dragen

Nieuwe kledij kan besteld worden via de webshop van de club (Wiel in Wiel Vichte – Wielrennerclub wiel in wiel (wtcvichte.be)

 Bij beschadiging na valpartij of andere kan nieuwe uitrusting mits betaling bekomen worden.

 

6. Wielerseizoen

Het wielerseizoen start op de 1ste zondag van maart en eindigt op de 2de zondag van oktober.

Tijdens het seizoen richt de club elke zondag een officiële clubrit in. De rittenkalender, wordt via onze website http://www.wtcvichte.be/ ter beschikking gesteld. Wijzigingen in verband met deze ritten zullen door het bestuur zo veel mogelijk beperkt, doch kunnen niet uitgesloten worden. Hiervan worden de leden steeds ingelicht via de reguliere communicatiekanalen zoals Whatsapp

Bij uitzondering wordt boven op de weekendritten op andere dagen een officiële clubuitstap gereden. Bijkomend vindt er een tweejaarlijkse meerdaagse fietsreis plaats, al dan niet in het buitenland.

7. Clubritten

Tijdens clubritten is de clubkledij en fietshelm verplicht. Dit uit respect voor de club en de partners. Bij het niet dragen van een helm zal de verzekering in bepaalde gevallen niet tussenkomen.

Wanneer een clublid met sluikreclame rijdt, zal deze rit voor hem niet als clubrit aanvaardt worden. Sluikreclame op truien en broeken is verboden, op regenjasjes, petjes en valhelm is dit toegelaten maar dient tot een minimum beperkt te worden. Na meermaals verzuim kan men verzocht worden om niet meer mee te fietsen. In overleg met het bestuur kan men van de ledenlijst geschrapt worden.

Wegkapitein(s) leiden de rit. De instructies en aanmerkingen van de wegkapiteins dienen steeds opgevolgd te worden.  De wegkapitein(s) bepalen het tempo, zorgen voor de goede sfeer in de groep door o.a. de snelheid te matigen wanneer iemand in moeilijkheden zit en door de groep te doen stoppen bij pech.

Elk lid dient steeds de wegcode te eerbiedigen en is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.

Aan de start van elke clubrit of clubuitstap verschijnt iedere deelnemer met een fiets in perfecte staat, voldoende opgepompte banden en neemt eigen reserveband, bandenlichters en fietspomp mee. Bij begeleiding met een volgwagen kan dit materiaal eventueel in deze wagen gelegd worden.

Op hellingen of toelaatbare wegen mag er, mits toelating van de kopman, gekoerst worden. Op het afgesproken punt wordt er gewacht tot de laatste fietser aangekomen is.

 8. Ecologie – Ik fiets proper

Ik respecteer het milieu en zorg niet voor afval of lawaai. Afval neem ik mee naar huis of tot je ergens een afvalcontainer tegen komt!

9. Afgelasting clubrit

Een rit kan afgelast of uitgesteld worden als de weersomstandigheden een goed verloop van de rit verhinderen. Het bestuur beslist hierbij of een rit al dan niet wordt afgelast.

Tijdens de rit kan in onderling overleg beslist worden om alsnog terug te keren wegens onvoorziene weersomstandigheden (ijzel, sneeuwval, dichte mist, …).

 10. Veiligheid

 

Het dragen van een fietshelm is verplicht tijdens officiële ritten en evenementen van de club.

Ieder lid draagt het imago mee van onze club, daarom is het belangrijk om hoffelijk te reageren tegenover andere weggebruikers in alle omstandigheden.

Elke confrontatie met andere weggebruikers, die de club  imago schade kan aanbrengen, uit de weg te gaan.

 

Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van zijn clubmakkers.

We volgen steeds de erkende regels van verkeersveiligheid België – fietsen in groep. Alle details vind je in onderstaande link.

veiligverkeer.be | Veilig fietsen in groep

11. Kampioen(e), Keizer, Bergkoning en Vtt criterium

Alle ritten en rally’s die in aanmerking komen als rit voor de titel Kampioen(e), Keizer, Bergkoning en VTT kampioen worden gereden in de nieuwe kledij van de club.

Ritten en rally’s op datum van onze eigen organisatie Vichte Classic en kappellekestochten van de VTT komen niet in aanmerking.

Het bestuur zal erop toezien dat enkel de ‘volledig uitgereden ritten’ in aanmerking komen. Valpartij of ernstige pech kan hierop een uitzondering betekenen. Eventueel afgeschafte clubritten komen niet in aanmerking.

Kampioen(e), Keizer, Bergkoning en VTT-kampioen kan je maximaal eenmaal om de vier jaar worden.

Men kan jaarlijks maar één trui winnen.

KAMPIOEN: 

 • Wordt hij/zij die de meeste ritten, georganiseerd door de club rijdt.

 

KEIZER:

 • Wordt hij/zij die het grootste aantal rally’s en clubritten gefietst heeft (de som van beide).
 • Hiervoor komen in aanmerking:
 • Alle ritten georganiseerd door de club (zie hierboven)
 • Alle rally’s met een maximum van 2 per week. Deelname aan een rally dient bewezen te worden door een stempel van de organisatoren met vermelding van datum en aantal gereden km, op de daarvoor voorziene kaart. Er worden geen rally’s meegeteld die plaatshebben op dagen met clubactiviteit. De rallykaarten zijn te verkrijgen in ons lokaal ‘De Hert’.
 • Om Keizer te worden dien je minstens 20 clubritten te rijden.

 BERGKONING:

 • Wordt hij/zij die het grootste aantal punten verzamelt met het rijden van de bergritten.
 • De bergritten die in aanmerking komen, worden bij het begin van het jaar bekend gemaakt via de website.
 • Om Bergkoning te worden dien je minstens 20 clubritten te rijden (bergritten inclusief).

VTT CRITERIUM:

 • Wordt hij/zij die het grootste aantal toertochten rijdt vanaf nieuwjaarsrit in Januari tot en met 2deweekend van oktober.
 • Voor de nieuwsjaarsrit worden er 2 toertochten toegekend.

12. Medewerking eigen organisaties

De lidgelden volstaan niet om een seizoen financieel rond te maken. Daarvoor zijn sponsors en een organisatie van een eigen toertocht nodig.

Alle opbrengsten, die voortvloeien uit evenementen georganiseerd door de club, vloeien integraal naar de clubkas.

Daarom wordt er verondersteld dat ieder clublid een maximale inspanning zal leveren om als vrijwilliger een steentje bij te dragen aan de voorbereiding en/of het evenement zelf.

De Vichte Classic en de kappellestocht zijn hiervan een voorbeeld.

Clubleden die vrijwillig hulp bieden tijdens onze eigen organisatie op zaterdag en zondag krijgen hiervoor twee extra clubritten en 25€ korting op inschrijving van volgend seizoen.

13. Website en Whatsapp – groep

Alle belangrijke datums zijn altijd terug te vinden op onze website: (Wiel in Wiel Vichte – Wielrennerclub wiel in wiel (wtcvichte.be)

Daarnaast wordt door het bestuur officieel gecommuniceerd via email.

Clubritten worden zowel via de website als via Whatsapp verspreid enkele dagen ervoor.

Whatsapp kan door het bestuur en clubleden worden aangewend voor praktische afspraken, teruggevonden spullen, foto’s van onze club,, …

Klachten worden best gericht naar info@wtcvichte.be, deze worden zo snel mogelijk door het bestuur verder behandeld

Bij misbruik van deze communicatie kanalen kan een clublid uit het communicatiekanaal geweerd worden

Opgesteld en goedgekeurd op de algemene vergadering van het Bestuur van 27 september 2022.

Namens WTC Wiel in Wiel Vichte

Voorzitter:            Serge Demeyere

Secretaris:            Filip Tack                                           

Bestuursleden: 

Bart Braeckevelt 

Curd Depraetere

Frank Lateur

Natascha Maes

Fréderic Casteleyn

Remi Gaillez

                                

Het lidmaatschap impliceert automatisch het aanvaarden van het clubreglement! Reglementen dienen te worden nageleefd. Ze zijn er voor de goede werking van de club. Wie zich niet kan voegen naar het reglement kan na overleg tussen bestuur en groepsleiders uit de club gezet worden.